Kleine ondernemersregeling

Afgelopen week deelde ik op social media een artikel uit Vrouw Nieuws:”Prinsjesdag volgens 100 vrouwen”. Hoe verschillend mensen kijken/luisteren naar onze traditie die Prinsjesdag heet, bleek wel uit de reacties. Na Prinsjesdag is onder andere de KOR een hot item, de belastingdienst gooit er zelfs in een complete reclame campagne tegenaan. Toch zijn er veel vragen over het hoe en waarom. Graag deel ik met jullie mijn kennis en mening over dit onderwerp. 

Kleine ondernemersregeling ofwel de KOR

Huidige KOR

In de regeling tot en met 31-12-2019 heb je voor de KOR een richtlijn dat als je per jaar minder dan € 1.345 tot maximaal € 1.883 BTW moest afdragen je deze BTW weer (deels) kon terug vragen. Dit noemen ze ook wel de belastingvermindering voor de BTW.

Voorbeeld

Stel je hebt in 1 jaar een omzet gehad van € 20.000 hierover moet je € 4.200 BTW afdragen aan de belastingdienst.
Natuurlijk heb je ook kosten gemaakt, je was nog aan het opstarten en investeren in je bedrijf dus de kosten waren nog hoog, totaal € 15.000, hierover heb je € 3.150 BTW betaald aan je leveranciers.

Per saldo heb je over het hele jaar dus € 4.200 – € 3.150 = € 1.050 BTW moeten betalen aan de belastingdienst.
In de regeling tot en met 31-12-2019 was het dan zo geregeld dat je onder de drempel van de KOR bleef en je die € 1.050 niet hoefde betalen aan de belastingdienst.

De berekening van de KOR gebeurd meestal in het 4e kwartaal of bij het afronden van het jaarwerk. Het voordeel dat je dan had uit de KOR, omdat je de BTW niet moest betalen, moest je dan opnemen als opbrengst in je bedrijf.
Je moest dus geen BTW betalen, maar je moest het bedrag wel opnemen als opbrengst, hier betaal je dan inkomstenbelasting over. In veel gevallen voor ondernemers een voordeel.

Per 1 januari 2020 wordt de KOR vervangen door een nieuwe BTW-vrijstelling.

  • Deze vrijstelling biedt veel ondernemers de mogelijkheid om niet btw-plichtig te zijn, wanneer de omzet niet meer bedraagt dan € 20.000 per kalenderjaar
  • Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR
  • Ook de ontheffing van administratieve verplichtingen komt te vervallen

Wat gebeurt er als je niet meer btw-plichtig bent?

  • Je doet geen BTW-aangifte meer
  • Je stuurt ook geen facturen meer met BTW
  • In sommige gevallen hoef je helemaal geen facturen meer te sturen

Waar je ook rekening mee moet houden als je niet meer BTW-plichtig bent:

  • De BTW op al je kosten kun je niet meer terug vragen
  • De BTW wordt een kostenpost, je betaald deze immers wel, maar kunt deze niet terug vragen.

Zeker op het moment dat je moet investeren, of groeiende bent dan dit een groot nadeel zijn. Je uitgaven worden ineens 21% duurder!

Beoordeling KOR

In oktober zie ik alle administraties weer voorbij komen. Ik wil per administratie een beoordeling doen inzake de KOR. Je krijgt van mij een terugkoppeling en advies hierover.

Als je verwacht in 2020 onder de omzetdrempel van € 20.000 te blijven, dan moeten we je voor 20 november aanmelden bij de belastingdienst voor deze regeling.

Let op: als je hiervoor kiest, dan neem je voor minimaal 3 jaar deel aan deze nieuwe regeling of tot het moment dat je omzet boven deze drempel uit komt. Denk dus goed na over je plannen voor de komende 3 jaren, en deel deze zo nodig met mij.

 

Lees het artikel over Prinsjesdag hier terug