Wat heb je nodig voor je aangifte inkomstenbelasting 2019?

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2019

Persoonlijke gegevens

 • Burgerservice nummer (BSN) en dat van je partner en kinderen
 • Rekeningnummer (IBAN)

Inkomsten

 • Jaaropgave 2019 (loondienst, uitkering, pensioen, AOW)
 • Jaaropgave betaalde arbeidsongeschiktheidspremie (AOV)
 • Jaaropgave betaalde pensioenpremie, lijfrente premie of bank sparen
 • Ontvangen partneralimentatie

Wonen

 • WOZ-waarde van je koopwoning met waardepeildatum 1-1-2018 (Deze waarde staat op de WOZ-aanslag die je vorig jaar hebt ontvangen)
 • Jaaropgave van de hypotheek
 • Jaaropgave van overige schulden die betrekking hebben op de woning
 • Bij koop of verkoop van een woning: afrekening notaris, factuur makelaar, factuur hypotheekverstrekker

Bankrekeningen

 • Jaaroverzicht 2019 van je betaalrekeningen en die van je kinderen
 • Jaaroverzicht 2019 van je spaarrekening en dat van je kinderen
 • Jaaroverzicht 2019 van je beleggingen en die van je kinderen

Aftrekposten

 • Giften
 • Niet vergoede ziektekosten (buitenom het eigen risico)
 • Opgave reiskosten naar afspraken met artsen en specialisten
 • Betaalde partneralimentatie
 • Betaalde studiekosten

Let op: bewaar altijd de betalingsbewijzen van deze aftrekposten

Overige

 • Gegevens leningen en andere schulden
 • Dividend gegevens

Alleen als je deze hebt ontvangen:

 • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019
 • Voorlopige aanslag zorgverzekeringswet 2019
 • Beschikking toeslagen 2019

Gegevens bij voorkeur digitaal verzamelen.

Heb je een basecone account? Dan graag de gegevens hier aanleveren. Taggen als CUST en daarna kiezen voor IB 2019.

Download – Checklist Aangifte IB