Privacybeleid

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

 

FLEX YOUR PROFIT is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres              : Dorpsstraat 17

Postcode                                 : 4504 AE
Plaats                                      : Nieuwvliet

KvK nr.                                    : 66132665
BTW nr.                                   : NL.0023.33.406.B.16

Telefoonnummer                      : 06-47687751
e-mailadres                              : info@flexyourprofit.nl

 

 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe FLEX YOUR PROFIT persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

FLEX YOUR PROFIT respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van  FLEX YOUR PROFIT. Wees je er dus van bewust dat FLEX YOUR PROFIT niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van FLEX YOUR PROFIT.

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE FLEX YOUR PROFIT VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die FLEX YOUR PROFIT verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam;

– Jouw adresgegevens;

– Jouw telefoonnummer;

– Jouw e-mailadres;
– Jouw geboortedatum en geboorteplaats;

– Jouw Burgerservicenummer;

– Jouw Digid;

– Nummer kamer van koophandel;

– Jouw gebruikersnaam en wachtwoord ondernemers;

– Jouw gegevens voor de aangifte BTW;
Jouw gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting;

– Gegevens partner voor de aangifte Inkomstenbelasting;

– Gegevens kinderen voor de aangifte Inkomstenbelasting;

 

 

– Digid partner en eventueel kinderen;

– Kopie paspoort/ rijbewijs/ ID;

– Inlog gegevens administratiepakketten;

– Pincodes zakelijke bankpassen

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE FLEX YOUR PROFIT VERWERKT

FLEX YOUR PROFIT verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou aan mij zijn verstrekt.

FLEX YOUR PROFIT heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via flexzeeland@gmail.com dan verwijder ik deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG FLEX YOUR PROFIT PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van FLEX YOUR PROFIT en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan FLEX YOUR PROFIT verstrekt.

 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
3. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. FLEX YOUR PROFIT verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de btw-, en belastingaangifte. Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FLEX YOUR PROFIT) tussen zit.

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

FLEX YOUR PROFIT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende gerechtelijke zaak;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

 

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw en/of partner voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw en/of partner telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw en/of partner e-mailadres 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen voor het leveren van goederen en/of diensten
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

 

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

FLEX YOUR PROFIT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FLEX YOUR PROFIT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt FLEX YOUR PROFIT gegevens:

Naam derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Online boekhoudpakket Verwerker Om de BTW-aangifte te doen, en de jaarrekening op te stellen Inkoop- en verkoopfacturen, bank en kasmutaties
Online herkenningssoftware Verwerker Voor de verwerking van de financiële administratie en digitale dossier opbouw. Inkoop- en verkoopfacturen, bankafschriften, kasstaten, belangrijke dossier stukken voor dossier opbouw
Rapportage software Verwerker Om jaar-, en tussentijdse rapportages te maken. Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van rapporten.
CRM pakket Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes, facturen, dossieropbouw
Aangifte software Verwerker Om aangifte inkomstenbelasting te kunnen verwerken Alle benodigde gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting
Agenda planner/ online communicatie Verwerker Om afspraken vast te leggen/ virtuele meetings te organiseren E-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam
Klantenportal Verwerker Om AVG proof gegevens uit te wisselen Alle benodigde gegevens voor dossier vorming
Webshop Verwerker Om bestellingen te verwerken Bedrijfsgegevens voor facturatie
Mailpakket/ e-mailmartketing Verwerker Om goederen en diensten te kunnen leveren, versturen van nieuwsbrieven e-mailadres , contactpersoon, bedrijfsnaam.
Cloud opslag dienst Verwerker Om een digitaal klantdossier te bewaren Privé- en  bedrijfsgegevens

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door FLEX YOUR PROFIT in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar flexzeeland@gmail.com.
FLEX YOUR PROFIT zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FLEX YOUR PROFIT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
FLEX YOUR PROFIT wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat FLEX YOUR PROFIT niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van FLEX YOUR PROFIT wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die FLEX YOUR PROFIT gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Daarnaast worden er cookies gebruikt voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties.

Social media buttons
Op de website van FLEX YOUR PROFIT zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Istagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter, Istagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

http://www.flexyourprofit.nl is de website van FLEX YOUR PROFIT.

 

 

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van FLEX YOUR PROFIT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI.
Mijn laptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn smartphone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID. Alle gebruikte clouddiensten zijn vergrendeld met een uniek wachtwoord en/of authenticator welke niet bekend is bij derden.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door FLEX YOUR PROFIT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@flexyourprofit.nl.

De privacy- en cookieverklaring Flex Your Profit herziene versie 1 februari 2023