Verplichte AOV voor ondernemers

Het lijkt er dan toch van te komen: de verplichte AOV voor zzp-ers. Wat ik mij afvraag, is goed voor jezelf zorgen niet beter dan een verplichte AOV?

 

Het kabinet wil dat vanaf 1 januari 2027 alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid, oftewel een verplichte AOV.

Het kabinet is van mening dat door deze nieuwe verplichte verzekering zzp-ers minder financieel risico lopen bij (langdurige) uitval door ziekte. Zelfstandigen krijgen met deze wet recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze door langdurige ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen. Met de verzekeringsplicht voor zelfstandigen zijn straks alle werkenden beschermd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Hierdoor worden de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen kleiner.

Voor wie?
Zelfstandige ondernemers

Wanneer?
De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2027.

Internetconsultatie: Heb jij een mening over deze nog aan te nemen wet? Tot 23 juli 2024 kan je je mening geven over dit wetsvoorstel.

Let op: De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer.

Mijn ervaring is dat ondernemers doorgaans zelf iets hebben geregeld. Ondernemers hebben geldbuffers, privé buffers, of een alternatieve voorziening geregeld via een schenkkring of beperkte AOV. Hiermee kunnen de meesten de eerste 2 jaar overbruggen. En als ze dat niet hebben zijn ze over het algemeen gemotiveerder om te blijven werken dan menig werknemer die lang(er) thuis zit.

Waarom ondernemers nu vaak geen AOV hebben? Omdat deze simpelweg te duur is, maar vooral omdat het lastig om een AOV te krijgen die past. Ondernemers die al lichamelijke/ geestelijke klachten hebben/ of hebben gehad/ of erfelijk zijn belast worden uitgesloten op deze vlakken en voor bepaalde branches zijn de risico’s groter en dus de premie hoog. Dat maakt dat ze zich niet verzekeren, omdat ze zich voor het risico dat ze lopen niet kunnen verzekeren of het onbetaalbaar is.

Zou het naast het stimuleren van een voorziening (maar dan een die je zelf kan kiezen of samenstellen) juist niet goed zijn als er meer aandacht komt voor het behoud van de gezondheid van ondernemers? Dus bijvoorbeeld ondernemers de ruimte te geven om te investeren in een goede/ veilige werkplek (ergonomisch, arbo etc), een gezond lijf en hoofd (vitaal, mindfulness, fysiek). Op deze manier investeer je in het gezond houden van de ondernemer die nu bijvoorbeeld de kosten voor een werkplek en sporten niet zakelijk aftrekbaar kan maken (en een werknemer via het werk wel). Ook een voorbeeld om de verschillen tussen ondernemers en werknemers te verkleinen.

Zelf investeer ik veel in het behoud van een fit hoofd, lijf en werkplek, hierdoor ben ik nooit echt ziek en ben ik proactief aan de slag om klachten aan rug, nek, schouders e.d. te voorkomen. Naar mijn idee een beter plan dan de verplichte AOV. En ja, ik heb ook meerdere voorzieningen om bij ziekte een vangnet te hebben. Zo ben ik voor de eerste twee jaar verzekerd van een schenking van € 2.000 per maand vanuit het Broodfonds.
Deze dekt niet het salaris dat ik mezelf nu uitkeer en daarom heb ik een buffer aangelegd om mijn salaris voor 2 jaar aan te kunnen vullen richting het salaris dat ik nu aan mezelf uit betaal. Als ik na 2 jaar nog altijd ziek ben dan kan ik terugvallen op een aanvullende AOV verzekering. Doordat ik heb gekozen voor 2 jaar wachttijd is mijn premie vele malen lager en heb ik wel de zekerheid dat ik tot mijn 60e een minimale uitkering ontvang van € 2.000 netto. Naast deze voorzieningen heb ik ook nog een buffer aangelegd voor de vaste kosten van mijn bedrijf en het inhuren van mensen. Dit geeft mij veel zekerheid en rust.

Ik begrijp dat het kabinet vindt dat wij iets moeten regelen als vangnet bij langdurige uitval door ziekte, maar ik vind persoonlijk dat we hier de vrijheid voor moeten krijgen om iets te regelen. Daarom heb ik mijn mening al gedeeld via de internetconsultatie, doe jij dat ook?

Wil jij starten met het aanleggen van buffers voor je salaris, vaste kosten en misschien ook meer sturen op je cashflowplanning? Plan de een vrijblijvende kennismaking bij me in of lees meer over Profit First.

Ik maakte ook deze video op mijn Youtube kanaal.