Goede voornemens

Het starten van een nieuw jaar brengt vaak goede voornemens met zich mee, maar hoe zorg je ervoor dat deze voornemens ook daadwerkelijk leiden tot positieve veranderingen?

Goede voornemens gaan uit van jou als individu. Je komt ‘gewoon’ na wat je belooft. Goede voornemens gaan over de toekomst. Iets dat je graag wilt bereiken. Alleen is het meestal niet zo makkelijk gedaan. Toch hebben in januari weer massaal onze nieuwe goede voornemens klaar. In deze blog help ik je graag met het creëren van jouw voornemens EN een manier om ze daadwerkelijk te behalen.

1. Reflectie op het afgelopen jaar:
Blik terug op het afgelopen jaar onderzoek je prestaties, ervaringen en groei. Waar kom je vandaan? Wat heb je allemaal gedaan? Wat waren de hoogte- en dieptepunten? En hoe hebben deze ervaringen bijgedragen aan je persoonlijke en zakelijke groei? Reflectie vormt de basis van ontdekken waar jouw groeipotentieel ligt.

Algemene vragen die je kunt gebruiken om te reflecteren:

 • Welke momenten van het afgelopen jaar waren het meest memorabel voor mij en waarom?
 • Welke doelen heb ik aan het begin van het jaar gesteld en in hoeverre heb ik ze bereikt?
 • Wat waren mijn grootste successen en prestaties in verschillende aspecten van mijn leven (persoonlijk, professioneel, gezondheid, financiën, enz.)?
 • Welke uitdagingen ben ik tegengekomen en hoe ben ik ermee omgegaan?
 • Op welke manieren ben ik persoonlijk gegroeid of heb ik nieuwe vaardigheden geleerd?
 • Zijn er relaties in mijn leven die zijn veranderd of gegroeid en zo ja, hoe?
 • Welke activiteiten hebben me vreugde en voldoening gebracht en welke kan ik verder ontwikkelen in het komende jaar?

Business vragen:

 • Hoe heb ik bijgedragen aan mijn werk en welke zakelijke doelen heb ik bereikt?
 • Zijn er vaardigheden waarin ik me heb verbeterd en hoe heeft dit mijn werk beïnvloed?
 • Welke feedback heb ik ontvangen en hoe heb ik hierop gereageerd?
 • Zijn er nieuwe mogelijkheden of doelen die ik wil nastreven?

Vragen over persoonlijke ontwikkeling:

 • Welke boeken, cursussen of andere leermogelijkheden heb ik dit jaar benut?
 • Op welke manieren heb ik mijn gezondheid en welzijn verbeterd?
 • Zijn er negatieve gewoontes die ik heb verminderd of overwonnen?
 • Hoe heb ik voor mijn mentale welzijn gezorgd?

Financiële vragen:

 • Hoe heb ik mijn financiële doelen beheerd en welke stappen kan ik nemen om mijn financiële welzijn te verbeteren?
 • Hoe heb ik het jaar financieel doorlopen en zijn er gebieden waarop ik kan besparen of investeren?

Vragen met betrekking tot relaties met familie, vrienden en collega’s?

 • Zijn er conflicten geweest die ik heb opgelost of waaruit ik heb geleerd?
 • Op welke manieren kan ik mijn relaties versterken in het komende jaar?

Al deze vragen kunnen als startpunt dienen om diep na te denken over je ervaringen en prestaties van het afgelopen jaar. Ze helpen je niet alleen om terug te kijken, maar ook om lessen te trekken en doelen te stellen voor het komende jaar.

2. Het stellen van haalbare doelen:
Het formuleren van doelen is als het uitzetten van de koers voor je persoonlijke en zakelijke reis. Het is belangrijk dat deze doelen niet alleen inspirerend zijn, maar ook haalbaar. Neem de tijd om te reflecteren op wat je echt wilt bereiken in verschillende aspecten van je leven: persoonlijk, zakelijk en financieel.

Persoonlijke doelen: Overweeg doelen die gericht zijn op gezondheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Misschien wil je regelmatig sporten, gezonder eten, meer tijd besteden aan hobby’s of jezelf uitdagen om nieuwe vaardigheden te leren.
Zakelijke doelen: Denk na over je bedrijf en welke stappen je wilt zetten. Dit kunnen doelen zijn met betrekking tot het verbeteren van bepaalde vaardigheden of processen, het behalen van een certificering of zakelijke groei in de breedste zin van het woord.
Financiële doelen: Geldgewoontes zijn cruciaal voor financiële stabiliteit. Stel heldere doelen voor sparen, investeren, schulden afbetalen of het opbouwen van een buffer. Zorg ervoor dat deze doelen in lijn zijn met je bredere levensdoelen.

Bij het stellen van doelen is het belangrijk om de SMART-criteria (of PRISMAA) toe te passen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Dit helpt om je doelen concreet te maken en de drempel lager te maken om er daadwerkelijk aan te beginnen en dus de kans van slagen te vergroten.
Bovendien, bij werkgewoontes, kan het nuttig zijn om doelen te formuleren die gericht zijn op het verbeteren van je productiviteit, samenwerking en professionele groei. Bij geldgewoontes kunnen doelen gericht zijn op budgettering, schuldbeheer en het opbouwen van financiële reserves.

Door heldere doelen te stellen, geef je richting en focus en vergroot je de kans op succes bij het realiseren van je voornemens.

3. De kracht van gewoontevorming:
Gewoontevorming is als het creëren van een basis fundering voor duurzame verandering. Het draait niet alleen om het stellen van doelen, maar om het integreren van positieve acties in je dagelijkse leven. Reflecteer op de volgende punten:

 • Automatisering van gedrag: Gewoontes stellen ons in staat om bepaalde gedragingen bijna automatisch uit te voeren, waardoor ze minder energie en bewuste inspanning vereisen. Het is iets dat zo normaal is geworden dat je er bijna niet meer over nadenkt. Het kost je bijna geen moeite meer. Dit geldt zowel voor je goede, maar ook voor je slechte gewoontes. Gewoontes zijn dingen die je leven vormen, je werk, gezondheid en je succes vormen. Gewoontes ontstaan, omdat onze hersenen steeds op zoek zijn naar manieren om energie te besparen. Als er eenmaal een gewoonte is ontstaan, spelen je hersenen bijna geen rol meer bij het nemen van beslissingen. Voorbeelden hiervan zijn lopen, fietsen maar bijvoorbeeld ook 2x per dag je tandenpoetsen.
 • Consistente actie: Door herhaaldelijk positieve handelingen te verrichten, wordt de kracht van consistentie ingezet, wat op zijn beurt leidt tot blijvende verandering. Gewoontes zijn belangrijk, omdat ze ervoor zorgen dat je niet meer hoeft te varen op ‘zin’ of motivatie. Het aanleren van gewoontes is niet gemakkelijk, het kost tijd en wilskracht om bepaalde handelingen routine te laten worden. De beloning komt vaak pas veel later.
 • Lange termijn impact: Gewoontes hebben een stapel effect. Kleine, consistente inspanningen op de lange termijn kunnen resulteren in aanzienlijke verbeteringen in je leven. Een nieuwe gewoonte is geboren en je plukt hier dagelijks de vruchten van.

Het ontwikkelen van positieve gewoontes is effectiever is dan het stellen van grote, eenmalige doelen.

4. Praktische tips voor gewoontevorming:
Het aanleren van gewoontes is niet gemakkelijk, het kost tijd en wilskracht om bepaalde handelingen routine te laten worden. De beloning komt vaak pas veel later.

Hoe werkt ons brein?
Iets nieuws leren vraagt een inspanning terwijl als je iets doet op de automatische piloot, ofwel als gewoonte, kost het je brein bijna geen energie. Je brein werkt zo vanuit comfort & veiligheid, maar je brein werkt ook het liefste vanuit ontspanning met weinig inspanning. Op het moment dat je iets nieuws moet aanleren of juist afleren moet je dus in actie komen en dát maakt het lastig.

Hoe werkt een gewoonte?
1. Er is een trigger. De reden om gedrag te vertonen, iets dat de beloning voorspelt.
2. Verlangen. De motivatie achter de gewoonte.
3. Actie. Jouw gedrag, de actie de je onderneemt. Het uitvoeren van de gewoonte.
4. Beloning. Een beloning heeft 2 doelen: het geeft jou een voldaan gevoel en leert je iets. Beloningen leren ons welke actie het waard is om te onthouden voor een beloning.

Als je een nieuwe goede gewoonte wilt aanleren, kan je de volgende stappen doorlopen.

 • Waarom doe je bepaalde dingen, wat is het einddoel? Je wilde er toch iets mee bereiken? Zoals we hebben gedaan tijdens de opdracht. Als je niet weet wat je wilt kun je ook niet bedenken wat je doelen moeten zijn.
 • Doorzie je triggers. Wat is jouw valkuil, wat ga je wél doen in plaats van je gewoonte. Waarin schuilt jouw uitstel gedrag?
 • Maak een plan voor het veranderen van gedrag. Hoe kom je van de huidige situatie naar de nieuwe situatie, maar ook wat ga je doen op het moment dat je merkt dat het je niet lukt.
 • Koppel een nieuwe gewoonte aan een bestaand moment . Wil je meer werken met je planner? Leg deze dan open op het moment dat je je computer aan zet.
 • Doorzettingsvermogen is als een spier, die kan je trainen. Elke keer dat je het doet versterk je de gewoonte. Het gaat er ook niet om hoeveel tijd je eraan besteedt maar hoe vaak je het herhaalt.
 • Verander je omgeving. Richt je omgeving zo in dat die je helpt bij het volhouden of afleren van je gewoontes.
 • Jouw commitment uitspreken. Dit ga ik doen, dit wil ik, dit ga ik er voor doen, dan ga ik dit doen. Zeg nooit ik moet….. Dit kan je mentaal uitputten. Taal is sterk. Zeg ik mag:…. Werken in focusblokken, ik mag dagelijk mijn administratie bijwerken, ik mag…. Nu voelt het ineens als een keuze in plaats van een zware verplichting.
 • Accountability. Wie gaat jou aan je eigen afspraken houden? Maak gebruik van een accountability groep of buddy? Kan je die niet vinden of wil je het anders? Maak dan eens een afspraak met mij om te onderzoeken hoe ik je accountable kan houden op je zakelijke doelen.
 • Visualiseer je uitkomst. Wat levert het je op? Wat kan je er mee bewerken? Vier en beloon!

Hoelang het duurt om een nieuwe gewoonte aan te leren verschilt per persoon, per gewoonte en per omstandigheid. Gemiddeld genomen duurt het zo’n 66 dagen. Zoals ik al schreef gaat het er niet om hoeveel tijd je besteedt aan je gewoonte, maar hoe vaak je hem herhaalt. Dan is de vraag hoe vaak je de handeling moet herhalen zodat de gewoonte een automatisme wordt. Het is namelijk de frequentie die voor verandering zorgt.

Beginnen met het aanleren van een nieuwe gewoonte of het afleren van een slechte gewoonte is 1 ding, volhouden een goede 2e, maar het gevaar dat bij iedereen om de hoek komt kijken is: uitstelgedrag. Uitstelgedrag is een vrijwillige vertraging van iets dat je moet of wilt doen, terwijl je weet dat deze vertraging gevolgen heeft voor je taak, actie of einddoel.

 • Uitstellen zorgt voor negatief resultaat op de korte of de lange termijn. Uitstellers willen het in feite wel doen, maar beginnen niet of blijven het eindeloos vooruitschuiven.
 • Uitstelgedrag is geen karaktereigenschap, maar een gewoonte die je jezelf hebt aangeleerd. En dat kan je ook weer afleren!
 • Uitstelgedrag zorgt dat je prestaties slechter zijn. Je hikt tegen iets aan, maakt het steeds groter en maakt je er steeds drukker om. Het wordt steeds moeilijker om er aan te beginnen.
 • Het begint je uit te putten, terwijl als je het direct had gedaan het je veel minder energie had gekost. Daarnaast is het slecht voor je gezondheid vanwege de stress, maar veel uitstellers vertragen ook gezondheidsgewoontes.

5. De rol van consistentie:
– Dagelijkse toewijding: Committeer jezelf aan dagelijkse toewijding aan je nieuwe gewoonte. Consistentie op de lange termijn is essentieel voor het vaststellen van de gewoonte.
– Maak een routine: Integreer de gewoonte in je dagelijkse routine. Dit helpt bij het creëren van een natuurlijk patroon dat je gemakkelijk kunt handhaven.
– Focus op progressie, niet perfectie: Begrijp dat het normaal is om af en toe een misstap te maken. Het draait allemaal om de voortgang die je boekt, niet om perfectie.

6. Omgaan met tegenslagen:
– Accepteer dat tegenslagen normaal zijn: Begrijp dat tegenslagen onvermijdelijk zijn bij het vormen van gewoontes. Ze maken deel uit van het groeiproces.
– Leer van mislukkingen: Zie tegenslagen als leermomenten. Identificeer wat er misging, waarom het gebeurde en wat je ervan kunt leren voor de toekomst.
– Pas aan en ga door: In plaats van bij de pakken neer te zitten, pas je aan en ga je door. Stel zo nodig je aanpak bij, maar behoud je toewijding aan de gewoonte.

Door de kracht van gewoontevorming te begrijpen, praktische tips toe te passen, consistentie na te streven en veerkrachtig om te gaan met tegenslagen, vergroot je aanzienlijk de kans op succes bij het creëren van positieve, duurzame gewoontes in je leven.

7. Voorbeelden van goede gewoontes:
Laat je inspireren door concrete voorbeelden van goede gewoontes, inclusief werkgewoontes en geldgewoontes. Van effectieve planningstechnieken op het werk tot geldbeheer; ontdek diverse manieren om positieve gewoontes te integreren in verschillende aspecten van je leven.

Ik moedig je aan om je eigen reis van goede voornemens, gewoontevorming, werkgewoontes en geldgewoontes te beginnen. Onthoud dat het een proces is, wees geduldig en vier de kleine overwinningen onderweg naar een gezonder, gelukkiger en succesvoller 2024.

Ter inspiratie mijn goede werk-, en geldvoornemens voor 2024:

 • Dagelijks minimaal 1 ronde wandelen van 2-3km.
 • Minimaal 4x per dag wisselen van werkhouding, staan en zitten.
 • Minimaal 1x per dag een focusblok van 1uur.
 • Vrijdagochtend plannen als strategie ochtend voor mijn bedrijf.
 • Ingezette koers: rust, balans & bewegen voortzetten
 • Minimaal 250 euro per maand beleggen.
 • Investeren in een Tiny Tuinoffice.
 • Buffers maximaliseren.
 • Zodra de buffers vol zijn meer geld reserveren voor échte winst.
 • Salaris verhoging van 250 euro per maand.

Deze blog is geschreven met inspiratie uit de boeken Goed Werk, en Grip en door te luisteren naar de podcast over goede geldgewoonten van “Over geld praat je niet”.

In 2022 heb ik een Profit Call gegeven over het thema goede gewoonten en waarom deze zo snel versloffen. De opname kan je hier vinden. Laat je verwonderen en inspireren en maak met (nieuwe) goede voornemens en gewoonten een succesvolle start van 2024!